Mô hình mẫu

Mô hình hệ thống tưới tự động tiêu chuẩn

1. Trang thiết bị bao gồm:
• Ống dẫn nước chính được chọn là loại ống nhựa HDPE cho tuyến ống chính và PVC ra đầu phun chịu được áp lực 6 đến 16 bar và phụ kiện đấu nối chuyên dụng.<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:0:0&0:0&0:0&459&727:XDI) / ELAPSED 38.19SEC / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

Tha undenlgned SAN DIEGO nRMINAL

owler nr agcnt

1nnNg&

or HUNTER INDUSTRIES

lname or address of stllper)

that th& followlng mentioned good& shipp6d vla EVA AIRWAYS CORpORAT

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:1:8-1:7&1:8&1:7&53&727:XDI) / ELAPSED 38.64SEC / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:2:2&2:2&2:2&51&614:XDI) / ELAPSED 38.54SEC / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:2:3-2:4&2:3&2:4&668&1084:XDI) / ELAPSED 38.12SEC / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:2:7&2:7&2:7&609&673:XDI) / ELAPSED 38.10SEC / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:2:6&2:6&2:6&844&1044:XDI) / ELAPSED 38.10SEC / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:2:8&2:8&2:8&159&346:XDI) / ELAPSED 38.11SEC / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:2:a&2:a&2:a&545&601:XDI) / ELAPSED 38.11SEC / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:2:5-2:9-2:b&2:5&2:b&419&523:XDI) / ELAPSED 38.11SEC / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:3:4&3:4&3:4&477&500:XDI) / ELAPSED 38.10SEC / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:3:5&3:5&3:5&560&634:XDI) / ELAPSED 38.10SEC / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:3:3-3:6-3:7&3:3&3:7&773&1068:XDI) / ELAPSED 38.10SEC / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:5:0&5:0&5:0&303&452:XDI) / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:5:1&5:1&5:1&91&210:XDI) / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:5:2&5:2&5:2&358&382:XDI) / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:5:3&5:3&5:3&295&425:XDI) / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

<[ TEXT RECOGNITION IN PROGRESS / MORE INFO: http://projectnaptha.com/process/ (IDX:1:2&!&!&!&!:XDI) / ELAPSED 38.14SEC / DATE Sat, 09 Apr 2016 05:10:10 GMT / TEXT RECOGNITION IN PROGRESS ]>

This text was recognized by the built-in Ocrad engine. A better transcription may be attained by right clicking on the selection and changing the OCR engine to "Tesseract" (under the "Language" menu). This message can be removed in the future by unchecking "OCR Disclaimer" (under the Options menu). More info: http://projectnaptha.com/ocrad

Một số mô hình tưới tự động mẫu tham khảo

Chúng tôi xin giới thiệu một số mô hình tưới phổ biến giúp quý khách tham khảo.
tưới tự động,tuoi tu dong,he thong tuoi tu dong,voi tuoi tu dong,thiet bi tuoi tu dong,bec phun suong,voi phun tu dong,đầu phun nước,hệ thống tưới tự động,voi tuoi cay tu dong,he thong phun suong tu dong,phun suong

Tìm giải pháp chống hạn và phát triển bền vững cà phê, điều, hồ tiêu,...

(TN&MT) - Ngày 29/3, tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Bộ NN&PTNT đã phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo giải pháp khoa học công nghệ chống hạn và phát triển bền vững cà phê, điều, hồ tiêu vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới tự động, kỹ thuật lắp đặt hệ thống tưới

Đo đạc tổng diện tích và xác định vị trí ngôi nhà và cây trong vườn để tính toán sao cho phù hợp. Khi chúng ta lên kế hoạch sử dụng hệ thống tưới tự động. Trước tiên chúng ta phải xác định chính xác lọai thiết bị tưới nào được thiết kế cho phù hợp...

Lợi ích của tưới tự động mang lại như thế nào? có thể bạn chưa biết về lợi ích của nó mang lại.

Hệ thống tưới tự động được thiết kế chuyên nghiệp sẽ tiết kiệm được tới 60% lượng nước dùng trong tưới tiêu.Hệ thống tưới có thể khai thác nguồn nước ngầm để phục vụ tưới tiêu, điều này làm cho chi phí phải trả ...