Mô hình mẫu

Dự án FLC Thanh HóaTên dự án :  FLC Thanh Hóa

Địa điểm dự án : Tỉnh Thanh Hóa

Diện tích ước tính

Dự án khu du lịch Ao vua - Đảo ngọc xanh


Tên dự án :  khu du lịch Ao vua - Đảo ngọc xanh

Địa điểm dự án: Khu du lịch Ao Vua- Ba Vì

Diện tích ước tính : 

Dự án tưới Lăng Bác HồTên dự án :  tưới Lăng Bác Hồ

Địa điểm dự án: Lăng chủ tích Hồ Chí Minh

Diện tích ước tính: 

Dự án tưới quảng trường tây thiên Vĩnh Phúc 15 haTên dự án  :  tưới quảng trường tây thiên  Vĩnh Phúc 15 ha

Địa điểm dự án : Tỉnh Vinh Phúc

Diện tích ước tính: 15 ha

Dự án tưới quảng trường vườn hoa Thái BìnhTên dự án : Tưới quảng trường vườn hoa  Thái Bình 

Địa điểm dự án : TP.Thái Bình, tình Thái Bình

Diện tích ước tính