Mô hình mẫu

Dự án tòa nhà phó thủ tướng Trần Phương


Tên dự án :  Tòa nhà phó thủ tướng Trần Phương

Địa điểm dự án: Nhà phó thủ tướng Trần Phương

Diện tích ước tính: 

Dự án tưới biệt thự 800m2 tại Ba Vì


Tên dự án : Tưới biệt thự 800m2 tại Ba Vì 

Địa điểm dự án : tại Ba Vì 

Diện tích ước tính: 800m2

Dự án tưới đường cao tốc Nhật Tân- Sân bay Nội bài


Tên dự án : tưới đường cao tốc Nhật Tân- Sân bay Nội bài

Địa điểm dự án : Tp.Hà Nội

Diện tích ước tính: 

Dự án tưới nhà máy KCN Quế Võ

Tên dự án :  Tưới nhà máy KCN Quế Võ 

Địa điểm dựa án: tỉnh Bắc Ninh

Diện tích ước tính: