Tưới sân vận động - Golf

Vòi phun I - 90 Hunter

Vòi phun I - 90 Hunter

Giá: : Liên hệ

G990 Hunter  R= 22.3-31.4m

G990 Hunter R= 22.3-31.4m

Giá: : Liên hệ

Golf Hunter Catalogue

Golf Hunter Catalogue

Giá: : Liên hệ

G35B Hunter R= 5.5m - 15.2m

G35B Hunter R= 5.5m - 15.2m

Giá: : Liên hệ

G70B Hunter R= 16.2m - 22.9m

G70B Hunter R= 16.2m - 22.9m

Giá: : Liên hệ

G70RT Hunter  R= 16.1- 22.8m

G70RT Hunter R= 16.1- 22.8m

Giá: : Liên hệ

G75B Hunter  R= 14.3m - 21.6m

G75B Hunter R= 14.3m - 21.6m

Giá: : Liên hệ

G80B Hunter R= 20.4m - 26.8m

G80B Hunter R= 20.4m - 26.8m

Giá: : Liên hệ

G80RT Hunter  R= 14 - 26.8m

G80RT Hunter R= 14 - 26.8m

Giá: : Liên hệ

G835 Hunter  R= 5.5 - 15.2m

G835 Hunter R= 5.5 - 15.2m

Giá: : Liên hệ

G870 Hunter  R= 16.2 - 22.9m

G870 Hunter R= 16.2 - 22.9m

Giá: : Liên hệ

G880 Hunter  R= 20.4 - 26.8m

G880 Hunter R= 20.4 - 26.8m

Giá: : Liên hệ

G885 Hunter  R= 13.1 - 27.7m

G885 Hunter R= 13.1 - 27.7m

Giá: : Liên hệ

G85B Hunter  R= 13.1m - 27.7m

G85B Hunter R= 13.1m - 27.7m

Giá: : Liên hệ

Co nối HSJ Swing Joints

Co nối HSJ Swing Joints

Giá: : Liên hệ

Khớp nối HSA Hunter

Khớp nối HSA Hunter

Giá: : Liên hệ

Nắp bảo vệ RCK

Nắp bảo vệ RCK

Giá: : Liên hệ

Nối ren ngoài ACME

Nối ren ngoài ACME

Giá: : Liên hệ

Dụng cụ Golf

Dụng cụ Golf

Giá: : Liên hệ

Vòi phun Rotor PGJ

Vòi phun Rotor PGJ

Giá: : Liên hệ

Vòi phun Rotor PGP - Hunter

Vòi phun Rotor PGP - Hunter

Giá: : Liên hệ

Vòi phun I - 40 Hunter

Vòi phun I - 40 Hunter

Giá: 3,549,000đ

Vòi phun I - 20 Hunter

Vòi phun I - 20 Hunter

Giá: : Liên hệ

Vòi phun I - 35 Hunter

Vòi phun I - 35 Hunter

Giá: : Liên hệ