Vật tư nhà kính - Nhà lưới

Màng nhà kính Israel

Màng nhà kính Israel

Giá: 17,300đ

Thanh nẹp C và Zíc Zắc

Thanh nẹp C và Zíc Zắc

Giá: : Liên hệ

Quạt hút không khí

Quạt hút không khí

Giá: : Liên hệ

Motor lưới cắt nắng

Motor lưới cắt nắng

Giá: : Liên hệ

Giấy Làm Mát Cooling Pad

Giấy Làm Mát Cooling Pad

Giá: : Liên hệ

Lưới che nắng

Lưới che nắng

Giá: 8,000đ

Màng phủ nông nghiệp

Màng phủ nông nghiệp

Giá: : Liên hệ